Tovább a tartalomhoz
6500 Baja, Mártonszállási út 81. ugyfel@bajaviz.hu +36 79 998 606
Hibabejelentés: +36 79 998 606

Tájékoztatás fizetési késedelmekkel kapcsolatos eljárásrend változásáról

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a 30 napon túli késedelmes követelések behajtását a továbbiakban a FOLDANA Ingatlan- és Követeléskezelő Kft. végzi.

Tevékenységükhöz minden szükséges hatósági engedéllyel rendelkeznek, és a BAJAVÍZ Kft. megbízásából járnak el. Az eljárásuk során kirótt késedelmi kamatok és ügyintézési díjak az adóst terhelik.

A FOLDANA Kft-nél megindult behajtási eljárásokkal kapcsolatos ügyek a BAJAVÍZ Kft. ügyfélszolgálatán nem intézhetők.

Kérjük Tisztelt Felhasználóinkat, hogy legfrissebb számlájuk 3/4. sz. oldalán szíveskedjenek folyószámlájuk egyenlegét ellenőrizni! Amennyiben az egyenleg az aktuálisan kibocsátott számla összegénél nagyobb értéket tartalmaz, az azt jelenti, hogy díjhátralék mutatkozik, amit rendezni szükséges.

(A folyószámla egyenlegét „A nyilvántartás szerint a folyószámla egyenlege a számla kibocsátásakor sorban, a számlarészletező táblázatok alatt olvashatják.)

A díjhátralékok beszedése a közszolgáltatás biztonságos fenntartása miatt szükséges. Célja a szolgáltatás felmerülő jogos költségeinek fedezése. Emiatt közös érdeke mind a szolgáltatónak, mind a közszolgáltatást igénybevevő valamennyi felhasználónak.

2022.01.05.