Tovább a tartalomhoz
6500 Baja, Mártonszállási út 81. ugyfel@bajaviz.hu +36 79 998 606
Hibabejelentés: +36 79 998 606

Szolgáltatásaink

A Bajavíz Kft. által nyújtott víziközmű szolgáltatások

A közműves ivóvíz ellátás és szennyvízelvezetés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti közszolgáltatásnak minősül. Ez alapján a Szolgáltató a szerződés megkötését csak jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg, illetve a szerződést csak jogszabályban meghatározott esetekben mondhatja fel, a szerződés szerinti közszolgáltatást csak jogszabályban meghatározott esetben korlátozhatja vagy szüneteltetheti. A közszolgáltatási szerződés lakossági felhasználó esetében a szerződés megkötésével, vagy a szolgáltatás igénybevételével is létrejön. Nem lakossági felhasználó esetében a jogviszony kizárólag a szerződés megkötésével jön létre. Szolgáltató a szerződéssel nem rendelkező lakossági felhasználó esetében az észlelést követően kezdeményezi a közszolgáltatási szerződés megkötését.

A lakossági célú felhasználót, ha a fogyasztási helyre vonatkozó fizetési kötelezettséget teljesítette (pl. előző felhasználó nevére kiállított számlaszerinti díjat megfizette) és a valós állapotnak megfelelő szerződést a Szolgáltató felhívására megköti, a szerződés korábbi hiánya miatt nem érheti hátrány.

A Szolgáltató az alábbi közszolgáltatásokra köt szerződést:

  • lakossági célú ivóvíz szolgáltatás,
  • lakossági célú locsolóvíz felhasználás,
  • lakossági célú szennyvíz-elvezetés,
  • nem lakossági célú (közületi) ivóvíz szolgáltatás,
  • nem lakossági célú locsolóvíz felhasználás,
  • nem lakossági célú (közületi) szennyvíz-elvezetés.