Közműegyeztetés, nyilatkozatok

A BAJAVÍZ Kft. víziközmű hálózati nyilvántartással rendelkezik, melyekről ügyfél fogadási időben, jelenlegtérítésmentesen kaphatnak információt az érdeklődők, tervezők. A nyilvántartás a BAJAVÍZ Kft. egész működési területére kiterjed, melyet az üzemeltető a bővülő adatokkal kiegészít.
A közműhálózat elemei:

 • ivóvízvezeték rendszer
 • szennyvízvezeték rendszer
 • csapadék csatorna rendszer

Tájékoztatás kérés szükséges közműnyilatkozat és közműegyeztetés beszerzésével kapcsolatban az alábbi esetekben:
Közműnyilatkozat kell: /építés engedélyezési eljárásokkal összefüggésben/

 1. építési engedélyhez
 2. fennmaradási engedélyhez
 3. bontási engedélyhez
 4. használatbavételi engedélyhez

Közműegyeztetés szükséges: /terv jóváhagyás eseteiben/

 1. építési hatósági közműegyeztetés
 2. egyedi közműbekötések
 3. más jellegű hálózatok létesítése esetén /pl. nyomvonal terv/
 4. közműtérkép másolat igénylése
 5. helyszíni szakfelügyelet igénylése /pl. kivitelezés során/

A közműnyilatkozat a)-b) esetében az ügyfél rendelkezzen a BAJAVÍZ Kft. által üzemeltetett közműhálózatokra történő rákötésekről rajzi dokumentációval, illetve minimálisan a rácsatlakozási elképzelésekről.
A c) esetben az ügyfél információval bírjon a meglevő – elbontandó - ill. újra kialakítandó közmű rákötések sorsát illetően.
A d) esetben a kérelmezőnek rendelkeznie kell a felelős műszaki kivitelezői nyilatkozattal; a bekötésekről készült (geodéziai) beméréssel, rajzzal; a megkötött szolgáltatói szerződéssel. Továbbá a nem lakossági fogyasztók esetében a lekötött vízigény alapján megfizetett közműfejlesztési hozzájárulás is elengedhetetlen feltétele a használatbavételi engedélyhez történő hozzájárulás kiadásának.(kivételek ez alól a jogszabály alapján és egyéb feltételek közt felmentéssel bíró ügyfelek). A nem jogszabályi felmentéssel bíró ügyfél a felmentést igazoló dokumentumot magával kell hozza, s be kell mutatnia.
A közműegyeztetések minél gyorsabb bonyolítása érdekében – a)-b)-c) eset - a tervezőknek javasoljuk az alábbi elvárások betartását:

 • ha lehet, előzetes egyeztetés, vázlatrajz előzze meg a végleges terv bemutatását /nyilvánvalóan a szándékozott beruházás volumene ezt meghatározza/
 • a kiviteli tervek elkészítésekor kötelező a mindenkor hatályos jogszabályi követelmények és a közmű üzemeltetői előírások lehetőség szerinti maradéktalan érvényesítése
 • a jobb áttekinthetőség és vélemény kialakítás érdekében célszerű a nem összközműves - és látványterves rajz benyújtása, hanem az adott szakterületet érintő, szakági szintre lebontott dokumentáció elkészítése.
 • lehetőség szerint az egyeztetés alapjául szolgáló rajz(ok) kellően felnagyítottak, jól kezelhetők legyenek. Ennek érdekében javasolt a meglevő-ill. a létesítendő vezetékekre vonatkozóan a jól elkülöníthető rajzi megjelenítés.(pl. különböző vonalvastagságok,vonaljelölések, eltérő színek használata)
 • a rajzi megjelenítés mellett az elbírálás nélkülözhetetlen követelménye a beruházáshoz elkészített egyértelmű, (nem kizárólag szakmai nyelvezettel megírt) érthető, korrekt műszaki leírás.
 • az egyeztetés során jóváhagyott kpl. tervdokumentáció egy példánya (műszaki leírás, rajzok) a BAJAVÍZ Kft. számára átadandó, irattára részére.

FONTOS!


Fel kell hívni a tervező figyelmét a beruházás során az új létesítmény geodéziai bemérésének szükségességére, s az elkészít(tet)ett anyagnak a közműhálózat üzemeltetőjéhez történő eljuttatására.(rajzi- ill. digitális formában)

Aktuális információk

 

2017.01.27.

Vízhiány!

Tájékoztatjuk Tisztelt fogyasztóinkat, hogyhálózat-javítás miatt

2017. január 31-én
(kedd)
8 - 12 óráig
vízhiány
várható az alábbi helyeken:

Szegedi út (vasúti átjáró és Korsós u. között, páratlan oldalon), Móricz Zs. utca, Ady E. utca, Tigris utca, Malom u. Tóth K. utca (vasúti átjáró és Korsós u. között), Korsós utca (Szegedi út és Tóth K. u. között)

2017.01.11.

 Fontos közlemény!

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a rendkívüli hideg téli időjárásra való tekintettel jelentős számú vízóra elfagyásos hibabejelentés érkezik a Bajavíz Kft.-hez, ezek elhárítása folyamatosan zajlik! 

 

A hibaelhárítás bejelentési sorrendben történik, erre tekintettel türelmüket és megértésüket kérjük!

 

Kérjük azokat a

Fogyasztókat, akik a vízóra fagyvédelméről még nem gondoskodtak, saját érdekükben mihamarabb tegyék meg, elkerülve a további problémákat. Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet értelmében, a vízóra fagyvédelmének megtétele a fogyasztó feladata!

2016. júni. 27.

KÖZLEMÉNY!

A BAJAVÍZ Kft. értesíti a Tisztelt Bajai Fogyasztókat, hogy a Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Projekt kapcsán a bajai vízműtelepen a kivitelező munkákat végez. Ennek során időszakosan a hálózati víz zavarosodása tapasztalható. Kérjük a felhasználókat, hogy zavaros víz észlelése esetén a víz kifolyatásával ne próbálkozzanak, hanem értesítsék a BAJVÍZ Kft. hibaelhárítási ügyletét a 426-991-es telefonszámon, hogy a szolgáltató a problémákra mihamarabb intézkedni tudjon! Megértésüket köszönjük!